در این صفحه چند نمونه پروژه دانشجویی ( نمونه کار ) که اخیراً توسط تیم آسان پروژه و با نرم افزار 3D Max  انجام شده را مشاهده می نمایید . برای رندر گیری پروژه ها از موتور رندر قدرمتند v-ray با تنظیمات پیشرفته بهره گرفته شده است. شما می توانید برای دیدن تصاویر در اندازه بزرگ تر و مشاهده توضیحات روی آنها کلیک کنید . همچنین در بخش توضیحات زمان رندر نیز ذکر شده است. در این نمونه ها مواردی مانند نور پردازی ، منبع نور و … نیز لحاظ شده است . پروژه هایی که با نرم افزار هایی مانند Civil3D و Auto Cad انجام شده اند ، امکان نمایش تصویری ندارد بنابراین در حال حاضر فقط رندر هایی از پروژه های معماری را قرار داده ایم .