• ارسال این فرم صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته وهزینه ای متوجه آن نخواهد بود. همچنین کلیه اطلاعات مندرج در این فرم سفارش به صورت محرمانه نزد تیم آسان پروژه محفوظ خواهد ماند.

لطفا درصورتی که مایلید نکات خاصی در پروژ شما در نظرگرفته شود آنها را  در فرم سفارش ذکر نمایید

پس از ثبت سفارش و تماس ما با شما برای نهایی شدن سفارش نیمی از هزینه  دریافت می شود.

پس از دریافت هزینه سفارش شما نهایی تلقی شده و کدی برای پیگیری سفارش شما ارسال می شود. شما میتوانید با این کد تا پایان زمان تحویل پروژه از میزان و چگونگی پیشرفت طرح خود با خبر شوید.